FishBase References for Ekmekçi, F.G., M.A. Atalay, B.
Yo?urtçuo?lu, D. Turan and F.
Küçük, 2016

Ref. No. Title
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11