Pseudotropheus livingstonii : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Pseudotropheus livingstonii (Boulenger, 1899)

Upload your photos and videos
Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Pseudotropheus livingstonii
Pseudotropheus livingstonii
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Pseudotropheus: In honour of Hans J. Mayland, German ictiologist (Ref. 45335).  More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 8.0 - 9.0; dH range: 12 - 20; Mức độ sâu 2 - 50 m.   Tropical; 22°C - 26°C (Ref. 2060); 13°S - 15°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Lake Malawi (Ref. 119458), common in the southeastern and southwestern arms of the lake (Ref. 5684).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5684)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 17 - 19; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9-10; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 9. Diagnosis: This species is distinguished from all other members in Pseudotropheus, except P. crabro, P. demasoni, and P. saulosi, by the presence of five or fewer vertical bars below the dorsal fin; most Pseudotropheus species either have no bars or have greater than five below the dorsal fin (Ref. 119458). It is distinguished from P. crabro, P. demasoni, and P. saulosi by a pale yellow to hyaline dorsal fin vs. dorsal fin heavily pigmented with black (Ref. 119458).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Lives mainly over sand where it finds refuge in the empty shells of the gastropod, Lanistes nyassanus. Also found in intermediate habitats and rarely over rocks. Usually territorial over gastropod shells. When found away from its shell, it is usually solitary or in small groups of less than 5 individuals. Feeds from sand, taking epipelic algae (Ref. 6256).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Females are mouthbrooders.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Kullander, Sven O. | Người cộng tác

Stauffer, J.R. Jr., A.F. Konings and T.M. Ryan, 2016. Redescription of Pseudotropheus livingstonii and Pseudotropheus elegans from Lake Malawi, Africa. Zootaxa 4154(2):169-178. (Ref. 119458)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 June 2018

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01479 (0.00684 - 0.03200), b=2.98 (2.81 - 3.15), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.1 se; Based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Fec<1000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (16 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.