You can sponsor this page

Gobio gobio (Linnaeus, 1758)

Gudgeon
Add your observation in Fish Watcher
Native range
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Gobio gobio   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Gobio gobio (Gudgeon)
Gobio gobio
Picture by Kohout, J.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Gobioninae
Etymology: Gobio: Latin, gobius = gudgeon (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 7.0 - 7.5; dH range: 10 - 20; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น.   Temperate; 2°C - 18°C (Ref. 1672); 67°N - 36°N, 10°W - 142°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe: Atlantic Ocean, North and Baltic Sea basins, from Loire drainage eastward, eastern Great Britain, Rhône and Volga drainages, upper Danube and middle and upper Dniestr and Dniepr drainages; in Finland, north to about 61°N. Introduced to eastern and northern Italy, Ireland, Wales and Scotland. Eastern and southern limits unclear (Ref. 59043). Occurs as far east as Korea (Ref. 4537). Populations from the Iberian Peninsula and Adour basin in southern France refer to G. lozanoi (Ref. 57030). Populations from the Caspian basin may represent a distinct species (Ref. 59043).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 9.3  range ? - ? cm
Max length : 21.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 88166); common length : 12.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 6258); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 220.00 g (Ref. 6258); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 8 ปี (Ref. 6258)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 2 - 3; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 5-7; เงี่ยงครีบก้น 2-3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 6 - 8; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 39 - 41. Diagnosed from other congeners in Europe by the possession of the following characters: barbel reaching beyond anterior eye margin, usually to middle of eye; snout length greater than postorbital distance; head length 26-30% SL; eye diameter 5-7% SL; 1.0-1.4 times in interorbital distance in over about 6 cm SL specimens (less in smaller ones), 2.4-2.8 times in head depth; head depth 15-17% SL at nape, 43-51% HL at eye; body depth 19-23% SL; head width 14-16% SL, 49-57% HL; caudal peduncle depth 30-34% HL; breast naked between pectorals; scales between anus and anal origin 4-5; scales on lateral line usually 39-42 + 2; and scales around caudal peduncle usually 12-14 (Ref. 59043). Caudal fin with 19 rays (Ref. 2196). Scalar formula: 38-45 (Ref. 40476).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in nearly all types of riverine and lacustrine habitats with sand bottom. Found in small mountain streams, large lowland rivers and large lakes (Ref. 59043). Inhabits fast flowing rivers with sand or gravel bottom but may also occur in still waters. Forms schools. Feeds on insect larvae, mollusks, and crustaceans. Normally active during the day but if they are disturbed, in particular, by predators, they can defer their activity to periods when light intensity is weak. Capable of emitting squeaking sounds. These vocalizations, which is a means by which fish communicate with each other, vary with the degree of activity and the temperature and are independent of the season of reproduction (Ref. 30578). Breeds in shallow water over stones, sand or plant material. Eggs are released above substrate and drift with current, sinking to bottom and sticking to substrate. Larvae and juveniles occur on the bottom and prefer detritus-rich sandy habitats and low current (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Spawns once a year for several years in low productivity streams, but exhibits multiple spawning within a season in high productivity environments (Ref. 40290, 40756). Releases eggs above substrate which drift with current, sink to the bottom and stick to substrate. Larvae and juveniles occur on the bottom and prefer detritus-rich sandy habitats and low current (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 05 March 2010

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า; เหยื่อ: usually
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00759 (0.00629 - 0.00915), b=3.14 (3.09 - 3.19), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.1   ±0.38 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=1-3; tmax=8; Fec=1,000-3,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (31 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.