You can sponsor this page

Neoceratodus forsteri (Krefft, 1870)

Australian lungfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Neoceratodus forsteri (Australian lungfish)
Neoceratodus forsteri
Picture by JJPhoto

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

ชั้น Sarcopterygii (ปลาปอด) (lobe-finned fishes) > Ceratodontiformes (Australian lungfishes) > Neoceratodontidae (Australian lungfish)
Etymology: Neoceratodus: Greek, neos = new + Greek, keras = horn + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243).   Tropical; 22°C - 28°C (Ref. 2060); 24°S - 26°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Oceania: southern Queensland, Australia in Burnett and Mary River systems. Introduced successfully in southeastern Queensland. International trade restricted (CITES II, since 1.7.1975).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 83.4, range 81 - ? cm
Max length : 170 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 26188); common length : 100.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5259); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 40.0 kg (Ref. 5259)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. Body stout and elongate. Dorsal fin originating on the middle of the back, confluent with caudal and anal fins. Body covered with large, bony, overlapping scales. The head is flattened, with conical profile. The eyes are small; the mouth is reaching about half the distance to eye. The pectoral fins are large and flipper-like in ventral position just behind the head; the pelvic fins are also flipper-like, situated far back on the body.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits mud, sand or gravel bottoms (Ref. 44894). Sluggish species that prefers still or slow-flowing waters, usually in deep pools. During period of drought, it can tolerate stagnant conditions by breathing air, surfacing 1-2 times per hour; however, it lacks the ability to survive dry spells by aestivation; it is a facultative air-breather that will die if forced to depend on air breathing (Ref. 36739, 44894). The sound of the lungfish exhaling air at the surface prior to inhaling a fresh breath has been likened to that made by a small bellows. Nocturnally active (Ref. 44894). Feeds on frogs, tadpoles, fishes, shrimp, earthworms, snails, aquatic plants and native fruits fallen from trees overhanging the creeks (Ref. 36739, 44894). It browses among the detritus, using its electroreceptors to pick up hidden mollusks, worms or crustaceans. Protected by law. Fossil records show that this species remained virtually unchanged for over 380 million years. The Steinhart Aquarium in San Francisco had a specimen of 1 m length, 20 kg weight, and more than 65 years of age. In 1933, an Australian lungfish was transported as a fully mature male (10 yrs. old at maturity) to the Shedd Aquarium, Chicago (C. Skonieczny, pers. comm. 11/08, e-mail: CSkonieczny@sheddaquarium.org).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

The lungfish spawns from August to October; the eggs resemble small transparent grapes and are frequently found attached to floating stands of water-hyacinth. Spawning appears to occur in a series of three phases: in the first, a pair of fish move together, roaming about an area, presumably in search of a suitable spawning site; in the second presumably the male follows the female, nudging her flanks; finally, the fish plunge through the surrounding weed, the male following the female and fertilising the eggs as they are shed.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Allen, G.R., 1989. Freshwater fishes of Australia. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, New Jersey. (Ref. 5259)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)


CITES (Ref. 115941)


CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การประมงยังชีพ
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 2.0039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00427 (0.00161 - 0.01131), b=3.12 (2.89 - 3.35), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.54 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (K=0.11; tmax >30; tm approx. 15-20 yrs.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (72 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.