You can sponsor this page

Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)

Sharpbelly
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Hemiculter leucisculus (Sharpbelly)
Hemiculter leucisculus
Picture by Abbasi, K.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Cultrinae
Etymology: Hemiculter: Greek, hemis = the half + Latin, culter = knife (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; pH range: 7.0 - ? ; dH range: 15 - ?; Mức độ sâu 0 - 10 m (Ref. 6898).   Tropical; 18°C - 22°C (Ref. 2059)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: China, North and South Korea, Hong Kong, Japan and Amur River basin (Ref. 1441) to Red River drainages; Mongolia (Ref. 57778). Several countries report adverse ecological impact after introduction. Introduced in Iran (Ref. 39702).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 9 - 13 cm
Max length : 23.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 33303); common length : 16.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 35840)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 3; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 13. Completed lateral line, went downward suddenly at the pectoral fin, forming an angle, going upward along the anal fin, till the middle of the caudal fin. Green gray in the back, white in the stomach (Ref. 33303).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

The species is common in large streams and reservoirs in Hong Kong but not favored as a table fish because the flesh is unpalatable and very bony; abundant in China where it is canned. The main bulk of the diet includes zooplankton, insects, crustaceans, algae and detritus.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Berg, L.S., 1964. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. volume 2, 4th edition. Israel Program for Scientific Translations Ltd, Jerusalem. (Russian version published 1949). (Ref. 1441)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 26 April 2010

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Potential pest

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00646 (0.00527 - 0.00792), b=3.08 (3.02 - 3.14), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.8   ±0.32 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (tm=3).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (42 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.