You can sponsor this page

Novaculichthys taeniourus (Lacepède, 1801)

Rockmover wrasse
Add your observation in Fish Watcher
Native range
Reviewed map
Novaculichthys taeniourus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Novaculichthys taeniourus (Rockmover wrasse)
Novaculichthys taeniourus
Picture by Cook, D.C.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Labridae (Wrasses) > Cheilininae
Etymology: Novaculichthys: Latin, novacula = razor + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335).  More on author: Lacepède.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 3 - 25 m (Ref. 30573), usually ? - 14 m (Ref. 27115).   Tropical; 24°C - 28°C (Ref. 27115); 30°N - 30°S, 32°E - 77°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: Red Sea to South Africa (Ref. 35918) and the Tuamoto Islands, north to Ryukyu and Hawaiian islands, south to Lord Howe Island. Excluding Persian Gulf (Ref. 86689). Eastern Pacific: Gulf of California to Panama and the Galapagos Islands (Ref. 5227).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 30.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 2334)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 9; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 12-13; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 12 - 13. Juveniles have long extended dorsal fin spines (Ref. 48636).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabit semi-exposed reef flats and lagoon and seaward reefs (Ref. 1602). Common in areas of mixed sand, and rubble that are subject to mild surge (Ref. 1602, 58466). Benthopelagic (Ref. 58302). Juveniles shallow on rubble amongst large bommies or protected open patches on reef crests and swim as if were a leaf floating along the bottom; large adults move along over large reef section, usually in pairs and typically turn or shift large pieces of rubble or debris that they grab and pull with their mouth or push over with their snout. Often, while one works the piece, the other grabs exposed prey. They are sometimes called rock-mover wrasse, but they don't move real rocks (Ref. 48636). Highly territorial (Ref. 9823). Feed on mollusks, sea urchins, brittle stars, polychaetes, and crabs (Ref. 5213); feeding is done by overturning large rocks to expose target preys. The young imitate drifting masses of algae (Ref. 2334). Marketed fresh (Ref. 9311). Minimum depth reported from Ref. 30874.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Westneat, Mark | ผู้ร่วมมือ

Randall, J.E., G.R. Allen and R.C. Steene, 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii. 506 p. (Ref. 2334)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 February 2009

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.9 - 29.3, mean 28.3 (based on 3357 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02042 (0.01081 - 0.03858), b=2.96 (2.79 - 3.13), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.40 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (35 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.