You can sponsor this page

Parmaturus albimarginatus Séret & Last, 2007

White-tip Catshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Parmaturus albimarginatus (White-tip Catshark)
Parmaturus albimarginatus
Male picture by Séret, B./Last, P.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Pentanchidae (Deepwater catsharks)
Etymology: Parmaturus: Latin, parma, -ae = a little shield + Greek, oura = tail;  albimarginatus: Name from Latin 'albus' meaning white and 'marginatus' meaning with a border, referring to its broad, white, posterior fin margins.  More on authors: Séret & Last.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu 590 - 732 m (Ref. 74543).   Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: New Caledonia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 57.7 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 74543)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This scyliorhinid catshark is characterized by the following: a soft body with velvet-like skin of large tricuspidate denticles; color plain pale to medium brown; posterior margins of the dorsal, caudal and anal-fins are distinctly white-edged; upper and lower anterior caudal fin margins with pronounced caudal crests, the denticles on crests are greatly enlarged; teeth are mainly tricuspidate with greatly elongate median cusps, in 92 rows in both jaws; the first dorsal fin is slightly behind middle of back, the pelvic fins slightly in front of mid-body, prepelvic length 47% TL; vent at mid-length, pre-vent length 50% TL; relatively short snout, prenarial length 3.7% TL; short mouth, length 3.7% TL; short labial furrows, 1.7-2.0% TL, lower furrows subequal in length to upper furrows; head depressed and is shorter than abdomen, length 19.2% TL, pectoral-pelvic length 24.8% TL; second dorsal fin is larger than first, anterior margins of first 8.7% and second dorsal fin 10.4% TL; subterminal caudal lobe relatively small, subterminal margin length 3.3% TL, terminal margin length 3.8% TL; 43 monospondylous centra; 95 precaudal centra, 136 total (Ref. 74543).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Séret, B. and P. Last, 2007. Four new species of deep-water catsharks of the genus Parmaturus (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae) from New Caledonia, Indonesia and Australia. Zootaxa (2007):1-17. (Ref. 74543)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 19 June 2017

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5010   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00316 (0.00147 - 0.00678), b=3.09 (2.91 - 3.27), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.4 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (50 of 100) .