Cobitis taenia, Spined loach : aquarium

You can sponsor this page

Cobitis taenia Linnaeus, 1758

Spined loach
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Cobitis taenia (Spined loach)
Cobitis taenia
Picture by Østergaard, T.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cobitidae (Longfin loaches)
Etymology: Cobitis: Greek, kobitis, -idos = a kind of sardine; also related with the voice Greek, kobios, Latin gobius = gudgeon (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 7.0 - 7.7; dH range: 10 - 15; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก - m (Ref. ), usually - m (Ref. ).   Temperate; 14°C - 18°C (Ref. 1672); 62°N - 36°N, 7°W - 40°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe and Asia: Atlantic drainages from Loire northward; Baltic basin south of 61°N; upper olga and Ural drainages; northern Black Sea basin (except Danube). Ancient records from Ardour and Garonne drainages in France require confirmation (Ref. 59043). In Appendix III of the Bern Convention (protected fauna) (Ref. 9696).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 5.3, range 8 - ? cm
Max length : 13.5 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 1441); 9.5 cm SL (female); common length : 5.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 556); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 5 ปี (Ref. 59043)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 3; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 6-8; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 5; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 40 - 42. Caudal fin with 15-16 rays (Ref. 2196). Single small spot on upper caudal base. Pigmentation (Gambetta's longitudinal zone of pigmentation): zones Z1-Z4 usually well differentiated, extending backward to caudal peduncle; height of blotches of zone Z4 usually less than 2 times in their length; if more than 2 times, then height equal to or greater than horizontal eye diameter. One lamina circularis (Ref. 59043).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults occur in slow-flowing and still waters with fine sandy substrate (Ref. 9696). They occur in the Baltic Sea at salinities of up to 5 ppt (Ref. 59043). Filter sand for food particles (Ref. 36876). Nocturnal, stays hidden under rocks or buried in the sand or mud during the day (Ref. 30578). Oviparous, with distinct pairing during breeding (Ref. 205). Spawn in spring; scatters eggs into mats of plant material (Ref. 36876). Eggs are found attached to gravel and weed in shallow, flowing water (Ref. 41678). Larvae hide under vegetation and in debris until beginning of exogenous feeding (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Start of courtship is observed when both male and female swim excitedly then progresses to a chase done by the male. When movements become synchronised, the male entwines itself around the female's body, squeezing it and causing egg spawning (Ref. 58425). Triploid females can occur; they produce triploid eggs which can develop without fertilization, but need contact with sperm to start development (gynogenesis) (Ref. 36876). Also Ref. 9953.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Vostradovsky, J., 1973. Freshwater fishes. The Hamlyn Publishing Group Limited, London. 252 p. (Ref. 9696)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 05 March 2010

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00479 (0.00290 - 0.00790), b=3.10 (2.96 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=1-2; tmax=8; K=0.29-0.59; Fec=100-1,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (36 of 100) .