You can sponsor this page

Garra arupi Nebeshwar, Vishwanath & Das, 2009

Upload your photos and videos
Google image
Image of Garra arupi
Garra arupi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Labeoninae
Etymology: Garra: Name based on a vernacular Indian name (Hamilton, 1822:343, Ref. 1813).;  arupi: Named for Prof. Arup Kumar Das, coordinator, UGC sponsored Centre of Excellence in Biodiversity, Rajiv Gandhi University, Itanagar.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: upper Brahmaputra basin in Arunachal Pradesh, India.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.2 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 81034)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia mềm vây hậu môn: 8; Động vật có xương sống: 35 - 36. Can be distinguished from its sympatric species Garra kempi in having the following characters: perforated lateral line scales 35-36 (vs. 40-42); vent to anal distance 52.0-60.0 (vs. 50.0-52.9%) pelvic to anal distance; predorsal scales 11-12 (vs. 13-14); circumpeduncular scales 16 (vs. 12); transverse scales between anal fin origin and lateral line 3½ (vs. 2½,); presence of a distinct submarginal band on the dorsal fin (vs. absence); presence of a transverse band of tubercles on the snout tip (vs. absence); and the presence of 7-8 thin stripes on the caudal peduncle (vs. absence). Differs from another sympatric species Garra lissorynchus in possessing the following features: predorsal scales 11-12 (vs. 14-15); branched dorsal fin rays 7 (vs. 6); branched anal fin rays 5 (vs. 4); transverse scales between the anal fin origin and the lateral line 3½ (vs. 4½); absence of a W-shaped color band on the caudal fin (vs. presence); absence of a rostral lobe on the snout (vs. presence); presence of a transverse band of tubercles on the snout tip (vs. absence); and vent to anal distance 52.6-60.0 (vs. 37.3-40.2%) pelvic to anal distance (Ref. 81034).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Nebeshwar, K., W. Vishwanath and D.N. Das, 2009. Garra arupi, a new cyprinid fish species (Cypriniformes: Cyprinidae) from upper Brahmaputra basin in Arunachal Pradesh, India. J. Threatened Taxa 1(4):197-202. (Ref. 81034)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00692 (0.00295 - 0.01623), b=3.08 (2.90 - 3.26), in cm Total Length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng ().
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (17 of 100) .