Xyrias chioui

You can sponsor this page

Xyrias chioui McCosker, Chen & Chen, 2009

Upload your photos and videos
Google image
Image of Xyrias chioui
Xyrias chioui
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Ophichthidae (Snake eels) > Ophichthinae
Etymology: Xyrias: Greek, xyreo = that cuts like a knife (Ref. 45335);  chioui: Named for Captain Jiun-Shiun Chiou, who captured and donated this and other important eel specimens to the laboratory of the National Taiwan Ocean University.  More on authors: McCosker, Chen & Chen.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy, usually 60 - 70 m (Ref. 82687).   Subtropical; 24°N - 23°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Pacific Ocean: Taiwan, Changbin, Taitang County (Ref. 82687).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 81.9 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 82687)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

A moderately elongate species of Xyrias with tail 47% and head 12% of TL; dorsal-fin origin well behind pectoral tips; pectoral fin spatulate, elongate, 5.9 in HL; snout short, 2.7 in jaw; upper jaw elongate, 2.6 in HL; center of eye in anterior 40% of upper jaw; labial cirri and barbels absent; eyes not elevated; head pores minute, supraorbital pores 1+3, infraorbital pores 4+3, preoperculomandibular pores 2+6; teeth numerous, conical, needle-like, biserial on maxilla and uniserial on mandible and vomer; coloration in preservative pale ventrally, becoming brown dorsally, pectoral fins brown, median fins with a thin dark margin. Vertebral formula 19/61/126 (Ref. 82687).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : McCosker, John | Người cộng tác

McCosker, J.E., W.-L. Chen and H.-M. Chen, 2009. Comments on the snake-eel genus Xyrias (Anguilliformes: Ophichthidae) with the description of a new species. Zootaxa 2289:61:67. (Ref. 82687)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00151 (0.00061 - 0.00377), b=2.90 (2.69 - 3.11), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.9   ±0.6 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (43 of 100) .