Leptachirus triramus, Three-line Sole

You can sponsor this page

Leptachirus triramus Randall, 2007

Three-line Sole
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Leptachirus triramus (Three-line Sole)
Leptachirus triramus
Male picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Soleidae (Soles)
Etymology: Leptachirus: Name from the Greek 'leptos' meaning thin and the soleid genus Achirus Lacepède, in reference to the very thin and slender body of the species.;  triramus: Name from the Latin 'tri' for three and 'ramus' for branch, in reference to the three branches of the lateral line on the ocular side of the head.  More on author: Randall.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Oceania: Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 84817)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 65-72; Tia mềm vây hậu môn: 50 - 56; Động vật có xương sống: 36 - 38. This species is distinguished by the following characters: D 65-72; A 50-56; lateral-line scales 71-84; pelvic rays 4 or 5 (usually 4); lateral line on ocular side of head with three branches; vertebrae 36-38; dorsal pterygiophores anterior to fourth neural spine 7-11; slender body, depth 2.85-3.15 in SL; no caudal peduncle or extremely short; short head, length 4.7-5.15 in SL; eye diameter 4.8-5.5 in HL; interorbital width 9.55-10.7 in HL; longest dorsal ray 1.7-2.0 in HL; caudal fin 3.95-4.1 in SL; ocular-side pelvic fin anterior to blind-side fin; ocular-side pelvic fin joined by membrane to base of genital papilla, while fin of blind side joined to blind-side of anal papilla; pelvic fins reaching base of second anal ray, 2.3-2.6 in HL; no scales extending out on dorsal and anal rays; ocular side in alcohol light grey-brown, with many small blackish spots, and 3 longitudinal rows of blackish blotches of about twice eye diameter; dorsal and anal fins pale with a dark middle streak on rays; caudal fin with small dark spots on rays (Ref. 84817).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Randall, J.E., 2007. Leptachirus, a new soleid fish genus from New Guinea and northern Australia, with descriptions of eight new species. Records of the Western Australian Museum 24:81-108. (Ref. 84817)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm Total Length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.4 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (13 of 100) .