Micropterus tallapoosae

You can sponsor this page

Micropterus tallapoosae Baker, Johnston & Blanton, 2013

Upload your photos and videos
Google image
Image of Micropterus tallapoosae
No image available for this species;
drawing shows typical species in Centrarchidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Centrarchiformes (Basses) > Centrarchidae (Sunfishes)
Etymology: Micropterus: Greek, mikros = small + Greek,pteron = wing, fin (Ref. 45335);  tallapoosae: Named for the Tallapoosa River, to which it is endemic..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Subtropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: endemic to the Tallapoosa River system above the Fall Line, USA.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.6 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 93229); Khối lượng cực đại được công bố: 1.8 kg (Ref. 93229)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-13; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 11. A member of Micropterus coosae species group that is a distinct genetic lineage and differs from all members of the group except M. chattahoochae, by having larger scales (mean 2.9% SL vs. 2.7% or less), 63-67 lateral-line scales (vs. 68-74), 26-28 scales around the caudal peduncle (vs. 29-32), 89-98 lateral-line scales plus scales around the caudal peduncle (vs. 96 or more), and 10-13 vertical bars with the 6-12 long (extending well below body midline) vertical bars along the midline of the body, anteriorly, followed by 2-5 vertically elongate spots along the midline, posteriorly; from all species except M. cahabae, by lacking orange or red pigments on fin rays (fin rays green or yellow-green); from M. chattahoochae by a narrower postfrontal width 11.2% SL (vs. 11.8%); further distinguished from M. chattahoochae, and M. cf. coosae (Savannah River) by smaller tooth patch (less than 1.0 mm in 55%, absent in 25% of individuals examined vs. 1.0 mm or greater in 66.7% or more, absent in 0.0%-9.0%); and from M. warriorensis by more often having a tooth patch (absent in 25% vs. 83%) (Ref. 93229).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Baker, W.H., R.E. Blanton and C.E. Johnston, 2013. Diversity within the redeye bass, Micropterus coosae (Perciformes: Centrarchidae) species group, with descriptions of four new species. Zootaxa 3635(4):379-401. (Ref. 93229)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01230 (0.00595 - 0.02544), b=3.07 (2.90 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.6   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (40 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .