You can sponsor this page

Heterodontus zebra (Gray, 1831)

Zebra bullhead shark
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Heterodontus zebra (Zebra bullhead shark)
Heterodontus zebra
Picture by Gloerfelt-Tarp, T.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Heterodontiformes (Bullhead and horn sharks) > Heterodontidae (Bullhead, horn, or Port Jackson sharks)
Etymology: Heterodontus: Greek, heteros = other + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).  More on author: Gray.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 0 - 200 m (Ref. 6871).   Subtropical; 40°N - 20°S, 103°E - 155°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Pacific: Japan to northwestern Australia (Ref. 6871) and Queensland.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 84 - ? cm
Max length : 125 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 2334)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 2; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. The Zebra bullhead shark, Heterodontus zebra, has a large blunt head, low supra-orbital crest gradually sloping behind eyes, dorsal fin spines, anal fin, and zebra-pattern of dark, narrow vertical bands on a pale background (Ref. 9838; 6871). As characteristic of members of the family, caudal fin with a moderately long dorsal lobe and moderately long ventral lobe, the latter shorter than the dorsal lobe, vertebral axis raised into caudal-fin lobe (Ref.9838).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

A common but little-known shark found on the continental and insular shelves in depths down to at least 50 m (Ref. 247, 11230) in the South China Sea, but deeper and in 150 - 200 meters off Western Australia (Ref. 43278). Probably feeds on bottom invertebrates and small fishes (Ref. 6871). Oviparous (Ref. 247).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous, paired eggs are laid. Embryos feed solely on yolk (Ref. 50449). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Lays auger type eggs (about 12-18cm, 4.7-7 inches long) among rocks & kelp, often with more than female using same oviposition site, with as many eggs found in a single nest; female lay 2 eggs at a time, from spring to late summer in Japan, 6-12 times during a single spawning season. Eggs hatch in 1 year. Hatch at 18 cm (7 inches), max length at 1.2m (3.9 ft.). During courtship, male grasps pectoral fin of female & wraps posterior part of body under her so single clasper can be inserted into her cloaca. In several mating bouts observed, copulation lasted as long as 15 minutes (Ref. 12951).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 2001. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Vol. 2. Bullhead, mackerel and carpet sharks (Heterodontiformes, Lamniformes and Orectolobiformes). FAO Spec. Cat. Fish. Purp. 1(2):269 p. FAO, Rome. (Ref. 43278)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 30 April 2003

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: เป็นไปได้
FAO(การประมง: species profile; publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 15.4 - 26.6, mean 21.8 (based on 223 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5059   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00363 (0.00156 - 0.00844), b=3.15 (2.94 - 3.36), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.0   ±0.66 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec assumed to be <100).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (73 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.