This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Carcharhinus longimanus (Poey, 1861)

Oceanic whitetip shark
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Carcharhinus longimanus (Oceanic whitetip shark)
Carcharhinus longimanus
Picture by Moldzio, S.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Carcharhinus: Greek, karcharos = sharpen + Greek, rhinos = nose (Ref. 45335).  More on author: Poey.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 230 m (Ref. 58302), usually 0 - 152 m (Ref. 55185).   Subtropical; 18°C - 28°C (Ref. 244); 46°N - 43°S, 180°W - 180°E (Ref. 6871)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Circumglobal (tropical to warm temperate, Ref. 244). Highly migratory species, Annex I of the 1982 Convention on the Law of the Sea (Ref. 26139).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 187.0, range 180 - 200 cm
Max length : 400 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89972); common length : 270 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9253); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 167.4 kg (Ref. 40637); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 22 ปี (Ref. 31395)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A stocky shark with a huge, rounded 1st dorsal fin, and long, wide-tipped pectoral fins; snout bluntly rounded; upper teeth triangular; interdorsal ridge present (Ref. 5578). Back usually dark grey with a bronze tinge, sometimes brown or bluish; belly whitish, sometimes with a yellow tinge; tips off first dorsal, pectorals, and lower lobe of caudal often white or with white spots (sometimes absent); ventral surface of pelvic fins, apices of anal and second dorsal, and ventral lobe of caudal often with black spots; black or dusky saddle-marks in front of second dorsal, upper margin of caudal and between dorsal fins (especially in young) (Ref. 9997).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

An oceanic deep-water species which sometimes comes close to shore (Ref. 244). Found surface to depths of at least 150 m (Ref. 26938). Epipelagic usually over water depths of >184 meters (Ref. 58302). Frequently accompanied by Remora, Coryphaena, pilot fishes (Ref. 30573), and tortoises. Feeds oceanic bony fishes, also threadfins, stingrays, sea turtles, sea birds, gastropods, squid, crustaceans, mammalian carrion and garbage (Ref. 5578), including tuna and mahimahi (Ref. 1602, 37816). Viviparous (Ref. 50449). There is pronounced partial segregation by size and sex in some areas. This is an active, almost fearless shark also charged in human attacks (Ref. 244). Probably responsible for many open-ocean attacks after air or sea disasters (Ref. 6871). Utilized fresh, frozen (Ref. 9987), smoked, and dried-salted for human consumption; hides for leather, fins for fin soup, liver oil for vitamins, also processed into fishmeal (Ref. 244). 1 to 15 young, 60 to 65 cm, are born per litter (Ref. 1602).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Viviparous, placental (Ref. 50449). Litter size 1-15 pups; 60-65 cm at birth (Ref. 244). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

CITES (Ref. 115941)


CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 244)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 17.9 - 28.9, mean 26.8 (based on 6810 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01023 (0.00629 - 0.01666), b=3.07 (2.94 - 3.20), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.2   ±0.4 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (K=0.1(?); tm=7; tmax=22; Fec=1).
Prior r = 0.06, 95% CL = 0.04 - 0.10, Based on 2 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (79 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.