You can sponsor this page

Lepidosiren paradoxa Fitzinger, 1837

South American lungfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lepidosiren paradoxa (South American lungfish)
Lepidosiren paradoxa
Picture by JJPhoto

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

ชั้น Sarcopterygii (ปลาปอด) (lobe-finned fishes) > Lepidosireniformes (South American and African lungfishes) > Lepidosirenidae (Aestivating lungfishes)
Etymology: Lepidosiren: Greek, lepis = scale + Greek, seiren = a mythological serpent, 1520 (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน.   Subtropical; 24°C - 28°C (Ref. 2060); 5°N - 35°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South America: Amazon, Paraguay and lower Paraná River basins.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 125 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 36887); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 8 ปี (Ref. 274)

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Prefers stagnant waters where there is little current. Juveniles feed on larval insects and snails. Adults are omnivorous and feed on aquatic vertebrates, invertebrates such as snails, clams and shrimp, and algae (Ref. 36739). Can survive low oxygen levels in its habitat by means of its very reduced branchial apparatus. It possesses two lungs without bronchial tubes. During the dry period, this species burrows into the mud, to a depth of about 30-50 cm, and seals off the entrance with clay, leaving out 2-3 holes for aeration. It reduces its metabolism during this period of hibernation. The fish are obligate air-breathers and will drown if denied access to the surface (Ref. 36739). During the rainy season, reproduction begins. The parents gather vegetal debris in a burrow (about 1.5 m long) to create a nest. During reproduction, the males guard the young. The males can increase the oxygen level in the burrow because during breading season the pelvic fins develop highly vascularized, gill-like, feathery structures which perform a function opposite to those of gills: they releases oxygen from the blood and take in carbon dioxide; the filaments disappear after the end of the breeding season (Ref. 12225, 36739). The young look like amphibian tadpoles with four external gills. During the first weeks of their life they breath only through the external gills; at an age of 7 weeks they become air-breathing and regression of the external gills begins (Ref. 27188, 36739).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Spawning occurs during the wet season. Adult males guard and aerate the hachlings and young temporarily. Adult males develop vascular filaments on their paired fins which function either as auxillary to respiration so that they can breathe air without leaving the nest or the fin filaments permit the emission of aerially obtained oxygen in to the nest water, causing the oxygenation of the water surrounding the eggs (Ref. 111170). The function of the filaments is much debatable as of the present.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Arratia, G., 2003. Lepidosirenidae (aestivating lungfishes). p. 671-672. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil. (Ref. 36887)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)


CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การประมงยังชีพ
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.5352   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm Total Length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.1   ±0.46 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (tmax=8.3; Fec = 22).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (43 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.