You can sponsor this page

Electrophorus electricus (Linnaeus, 1766)

Electric eel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Electrophorus electricus (Electric eel)
Electrophorus electricus
Picture by Holm, E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Gymnotiformes (Knifefishes) > Gymnotidae (Naked-back knifefishes)
Etymology: Electrophorus: Greek, elektron = amber + Greek,pherein = to carry (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Tropical; 23°C - 28°C (Ref. 1672)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South America: restricted to the Guiana Shield.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 250 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 27188); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 20.0 kg (Ref. 27188)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0. This species is distinguished by the following characters: ventral outline of head U-shaped, widest at terminus of branchial opening and lateral-line pores 88-101 (vs. ovoid, widest anterior to branchial opening, 112-146 in E. voltai); differs from E. varii with skull depressed, cleithrum lies between vertebrae 5 and 6 (vs. (vs. skull deep with cleithrum lying between vertebrae 1 and 2), pectoral-fin rays 32-38 (vs. 20-28) and lateral-line pores 88-101 (vs. 124-186). Low-voltage (Sachs’ organ) electric organ discharges or EODs and high-voltage (main/Hunter’s organ) with head-positive monophasic waveform. Low voltage EOD 2.03-2.19 ms duration; high-voltage EOD 480 V at 760mm TL (Ref. 120918).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Prefer muddy bottoms and calm waters; frequently found in coastal plains, swamps and creeks but is also found inland where a favorable biotope exist. Juveniles feed on invertebrates, adults feed on fish and small mammals (Ref. 12225), first-born larvae prey on other eggs and embryos coming from late spawning batches (Ref. 40645). The electric organ of this species consists of flattened electrocytes, numbering to about hundreds of thousands, connected in series (Ref. 10840; 10011). Generates two type of electric organ discharges (EODs) from different electric organs which are of myogenic derivation: 1) low-voltage EODs (about 10 V) emitted by the Sach's organ at rates of up to 25 Hz, and 2) high-voltage EODs (about 50-fold) emitted by the main and Hunter's organs at peak rates of up to several hundred Hz. Low-voltage EOD has been associated with electro location whereas high-voltage EOD has been noted during predatory attacks (Ref. 10011). An EOD of 500 V was recorded from a 1 m specimen (Ref. 10530), making it a potentially dangerous species. Incorporation of this species in fish-based house security systems has been suggested (see Ref. 9506). Also possesses high-frequency sensitive tuberous receptors patchily distributed over the body that seems useful for hunting other gymnotiforms (Ref. 10583). A nocturnal species; captive specimens showed higher low-voltage EOD activity during the night compared to daytime (Ref. 10011). This cycle seems to be free-running (internally controlled) (Ref. 10829). Probably a fractional spawner; fecundity count was17,000 eggs (Ref. 10630). An obligatory air breather (Ref. 10011) and can withstand poorly oxygenated water (Ref. 26457). Used in experimental studies.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Males construct foam nests and guard the growing larvae until mid-January when the first seasonal rains flood the breeding area, causing the about 10 cm long young eels to disperse (Ref. 40645). Males outnumber females (3:1) and are considerably larger than females (Ref. 40645). There are three successive batches of eggs deposited in a spawning period. Not all eels with fully developed gonads (in Goiapi drainnage) participated in the annual spawning activity suggesting that mating success depends in part on finding suitable breeding sites (Ref. 40645).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Campos-da-Paz, Ricardo | ผู้ร่วมมือ

de Santana, C.D., W.G.R. Crampton, C.B. Dillman, R.G. Frederico, M.H. Sabaj, R. Covain, J. Ready, J. Zuanon, R.R. de Oliveira, R.N. Mendes-Júnior, D.A. Bastos, T.F. Teixeira, J. Mol, W. Ohara, N.C. de Castro, L.A. Peixoto, C. Nagamachi, 2019. Sousa, L.; Montag, L.F.A.; Ribeiro, F.; Waddell, J.C.; Piorsky, N.M.; Vari, R.P.; Wosiacki, W.B. Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator. Nature Communications (2019)10:4000. (Ref. 120918)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 March 2007

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

Other

Human uses

การประมง: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00427 (0.00203 - 0.00898), b=3.04 (2.84 - 3.24), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.52 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=3; tmax=6 (captive); Fec=17,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (61 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.